DN-konserten med bokrelease

av Martin Nyström
Publicerad måndag 17 augustii 2015

Har nu börjat hämta mig efter i går då jag – i ett samtal på scenen med DN:s kulturchef Björn Wiman -presenterade min nya bok ”Eviga ögonblick” inför närmare fyrtiofemtusen personer på DN-konserten vid Sjöhistoriska. Och där jag till min lycka upptäckte att min röst bar igen – efter en veckas talförbud på grund av heshet!

Efter att ha talat om vägen till den västerländska polyfonin under medeltiden, uppfinnandet av den treklangsbaserade tonaliten på 1600-talet, det kända ”Tristanackordet” och den nya slags polyfoni som lanserades med minimalismen på 1960-talet, uppmanade mig Björn att avslutningsvis koka ner hela den klassiska musikhistorien – inte till 20000 tecken som jag gjort i min bok – utan till twitter-formatets 140 tecken.

Och mitt förslag lät så här:

”Det var en gång en gudomlig melodi som noterades av mänsklig hand. Och som därför, på sin väg genom seklerna, födde tusentals nya melodier”.

Till dessa ord lät jag sedan Mozarts traditionsmättade koralmelodi ur ”Trollflöjten” klinga över folkhavet. Den som på svenska börjar: ”Den som mot ljuset går”.